Navigering

Spridarband

  

Lyft & Surrningsredskaps spridarband tillverkas av 100% polyester band.
Spridarbandet används för att kunna reglera lastbilens läm öppning vid spridning av väggrus mm.
Finns i flera olika utföranden samt kan specialbeställas.

Rensa