Navigering

Förstängning

  

Säkring av last kan ske på något av följande sätt:
- Förstängning
- Surrning
- Låsning
- Kombination av ovan nämnda

Genom förstängning ser man till att lasten inte kan komma i rörelse under transport.
Vidare information

Rensa